top of page

Ferma brojlerów

Inwestor planuje budowę 6 kurników o powierzchni użytkowej 2855,59m2 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna obsada 360000 szt. brojlera kurzego (1440 DJP). Ponadto na terenie działki inwestycyjnej znajdować się będzie 12 silosów paszowych o ładowności 24t każdy, 3 zbiorniki na ścieki technologiczne o poj. 9000l każdy, 2 place manewrowe o powierzchni do 5000 m2 każdy.

Zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej w skład opracowania ujmuje się jeszcze zbiornik na ścieki bytowe o poj. 9000l oraz  budynek socjalno- gospodarczy z chłodnią na sztuki padłe.

powierzchnia użytkowa łącznie kurniki i budynek socjalno- gospodarczy (PUM) : 17 259,6m2

FERMA_BROJLERÓW_3.jpg
FERMA_BROJLERÓW_2.jpg
FERMA_BROJLERÓW_1.jpg
FERMA_BROJLERÓW_4.jpg
bottom of page