top of page
Nowoczesny dom

1. RESEARCH OBSZARU OPRACOWANIA

    Zebranie informacji o terenie i obecnych możliwościach jego zagospodarowania. Wstępna ocena przeznaczenia.

2. ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU OPRACOWANIA

    Składa się z analizy możliwości zagospodarowania terenu, analizy nasłonecznienia, analizy przesłaniania, dostosowania do warunków p.poż., wyliczenia

    zapotrzebowania na stanowiska postojowe zgodnie z MPZP lub WZ, bilansu terenu inwestycji, koncepcji architektonicznej budynku z wyliczeniem   

    powierzchni użytkowej ( PUM ), weryfikacja dostępności do infrastruktury.

3. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

    Pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

4. RAPORT ŚRODOWISKOWY

5. DECYZJA ŚRODOWISKOWA

6. POZWOLENIE WODNOPRAWNE

7. WYSTĄPIENIE O SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8. OPRACOWANIA URBANISTYCZNE DLA WIĘKSZYCH OBSZARÓW

9. INWENTARYZACJE

    Inwentaryzacja istniejących budynków w celu ich rozbudowy, przebudowy.

10. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

     Zawiera plan zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji, charakterystyczny przekrój, elewacje oraz wizualizacje.

11. PROJEKT BUDOWLANY

     Wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z opiniami i uzgodnieniami składana wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

12. UZYSKANIE PRAWOMOCNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

13. PROJEKT WNĘTRZ

14. PROJEKT WYKONAWCZY

     Uszczegółowienie projektu budowlanego na potrzeby realizacji inwestycji. Sporządzenie kosztorysu.

15. NADZÓR AUTORSKI

16. KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

bottom of page